fbpx

Opvolgen volledige zwangerschap

PatientManager is er om naast pré- & postnatale consulten ook de bevalling zelf naadloos op te volgen. Alles startend vanuit een intakegesprek met anamnese. De anamnese is zo opgemaakt dat alle belangrijke velden kunnen aangevinkt worden om als belangrijke informatie weer te geven tijdens de consultaties.

Documenten & labo’s kunnen steeds opgeslaan worden & zijn ook op elke pagina raadpleegbaar. Net zoals je op elke pagina kan aangeven dat er iets fout is gegaan waardoor de zwangerschap resulteerde in een miskraam of sterrenkindje.

Een miskraam of sterrenkindje geven we dan ook steeds weer naast de zwangerschap zodat er geen miscommunicatie mogelijk is.

E-maillijsten, aanmeldformulier & cursussen

Honderden zwangerschappen begeleiden op jaarbasis vraagt een serieuze organisatie & ondersteuning om alles gebolwerkt te krijgen. PatientManager voorziet dan ook in ondersteunende functionaliteiten, waaronder:

  • Aanmeldformulier om op de website te plaatsen zodat registraties automatisch in PatientManager terecht komen

Facturatiebeheer

Bijhouden van betalingsgegevens & terug uitbetalen per vroedvrouw kan een kluwen zijn, naast het schrijven van briefjes. PatientManager geeft u moeiteloos een overzicht van inkomsten /vroedvrouw die te exporteren zijn voor het doorsturen naar de mutualiteiten.

Factureer je liever rechtstreeks, dan is het ook mogelijk om de betaalstatus bij te houden zodat je op elk moment weet wie nog openstaande betalingen heeft.