fbpx

De vernieuwde agenda is een feit! In de volledige herwerking gingen we voor een beter overzicht en makkelijker gebruik.

Volgende zaken werden aangepast:

  • Op naam/voornaam zoeken naar alle afspraken met een patiënt
  • Agenda’s van meerdere collega’s openen in verschillende kolommen per dag
  • Afspraaktypes toevoegen met eigen kleur voor bv. huisbezoeken, praktijkconsultaties, teamvergaderingen, …
  • Kolomkleuren collega’s die te wijzigen zijn
  • Afspraak aanmaken na klikken op een uur in de agenda
  • Kleine agenda links om met enkele klikken meteen de agenda van binnen enkele maanden te openen